Bouwhistorie

Bouwhistorisch onderzoek bestudeert alle gegevens over de bouwgeschiedenis en het gebruik van een gebouw. Een bouwhistorica plaatst een gebouw in haar historische context door archiefmateriaal te onderzoeken en te vergelijken met de huidige bouw-fysische toestand. Sinds 2015 spreekt de wet over de opmaak van beheersplannen, ook deze worden door de bouwhistorica opgemaakt.

Projecten

Petra werkte als bouwhistorica in opdracht van de Vlaamse Overheid, het stadsbestuur van Sint-Truiden, Dienst Monumentenzorg Mechelen, Afdeling Monumenten en Landschappen van Vlaams Brabant en voor diverse architectenbureaus en privé-personen.

CHE-rapport

Grote delen van Antwerpen hebben culturele, historische en esthetische (CHE) erfgoedwaarde. Wijzigingen aan een gebouw met deze erfgoedwaarde moeten voldoen aan eisen gericht op behoud. Het kan daarbij nodig zijn dat een bouwaanvraag voorzien wordt van een CHE-rapport. De uitvoering van een CHE-rapport verschilt per woning afhankelijk van de bouwhistoriek en het belang van het pand.

Curriculum vitae

Na studies in de museologie, kunstgeschiedenis & archeologie en monumentenzorg, werkte Petra als archeoloog in het nabije oosten. Zij werkt sinds 2002 als zelfstandig bouwhistorica en geeft indien gewenst advies bij de aankoop van kunsthistorische en of archeologische collecties.

Contactgegevens

  1. Petra Boekstal
  2. Bronstraat 119
  3. 1060 Brussel
  4. België
  1. petra.boekstal@gmail.com
  2. GSM: 0498 – 04 70 86
  3. Tel: 02-538.63.30