Wat is een CHE-rapport anno 2018.

Een CHE-rapport is een beperkte bouwhistorische en beschrijvende studie van één of meerdere gebouwen. Naast onderzoek in het gebouw wordt archief- en literatuuronderzoek verricht. Aan de hand van deze gegevens maakt de onderzoeker een rapport op. De belangrijkste historische elementen kunnen van een waardenstelling worden voorzien, zodat de architect zich bewust is van de bouwhistorische betekenissen in het gebouw. Over het algemeen dient het rapport een indruk te geven over de historiek van het gebouw, de studie mag echter geen goedkope plaatsvervanger van de bouwhistorische studie worden, waarin zoveel mogelijk eisen worden verwerkt die in correcte omstandigheden in een uitvoerig bouwhistorisch onderzoek aan de orde zou moeten komen. Zie hiervoor de wetgeving op beschermde monumenten.

Grote delen van Antwerpen zijn op het gewestplan ingekleurd als woongebied met culturele, historische en esthetische (CHE) waarde. In deze gebieden is de wijziging van de bestaande toestand van een gebouw onderworpen aan specifieke voorwaarden die gericht zijn op behoud. Om over een aanvraag binnen deze zone een gefundeerd oordeel uit te spreken, kan het nodig zijn dat de aanvrager een CHE-rapport laat opstellen.

Wanneer is een CHE-rapport vereist?

Een CHE-rapport kan gevraagd worden bij de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of bij de bespreking van een voorontwerp voorafgaand aan deze aanvraag.

Niet voor elke bouwaanvraag in een woongebied met culturele, historische en esthetische waarde is een CHE-rapport gewenst. Een plaatsbezoek van de dienst monumentenzorg en een gesprek met de architect en/of de bouwheer over de geplande werken zal de inhoud en de omvang van de studie bepalen.

Samenvattende bemerking

Een CHE-rapport kan gevraagd worden als bijlage bij een bouwaanvraag in een woongebied met culturele, historische en esthetische waarde. Dit is vastgelegd op het gewestplan van Antwerpen. Het is nuttig contact om te nemen met de stedelijke dienst monumentenzorg van de stad Antwerpen.

Snelinventarisatie van uw beschermde monument

Om u als eigenaar een snel idee te geven over uw unieke eigendom is het mogelijk een fotorapportage van het exterieur en interieur op te maken. Dit vergt een halve dag werk. Zo’n door de ‘housedoctor’ opgemaakte inventarisatie geeft u een idee van de belangrijkste elementen van uw pand. Het is een kleine investering die u in de toekomst veel voordelen kan opleveren bij andere rapporten zoals de opmaak van een bouwhistorische studie, een erfgoedplan of een beheersplan.

Getorste zuilen rond een deur, Arlès.

Hoe hoort het niet?